В наши дни глобализацията и съвременният начин на живот извеждат на преден план проблеми, с които човечеството не се е сблъсквало до този момент и в такъв мащаб. Редица от сърдечносъдовите и метаболитни усложнения, последица от затлъстяването, са водещи причини за смъртността в световен мащаб и са се превърнали в основно предизвикателство пред общественото здравеопазване.

Според европейската статистика най-висок дял българи с наднормено тегло има във възрастовата граница 65-74 г. - около 22% от общия брой на хората с проблеми с килограмите у нас. Други 20% от затлъстелите българи са на възраст 45-64 г. Най-нисък е процентът на българите с наднормено тегло във възрастовите групи от 18-24 г. - около 5, и от 25-34 г. - около 6%.

“През различните епохи идеята за наднорменото тегло и затлъстяването преминава през формирането на различни концепции - от схващането за защитен механизъм, през символиката на плодовитостта и благосъстоянието, иронизирането и стигматизацията, до понятието “болестно състояние” и неговите негативни последици върху здравето на човека.

Историческият преглед, от древността до наши дни, би подпомогнал осмислянето и оценяването на причините за все по-ранното начало на затлъстяването днес - още в детска възраст, улесняващи разработването на диагностичен алгоритъм за ранна превенция на късните сърдечносъдови и метаболитни усложнения, както и прогнозирането на неговото развитие в бъдеще”, коментира ендокринологът и диeтолог д-р Маргарита Виткина.

Кой е виновен за наднорменото тегло четете в най-полезния сайт Zdrave.to.