Тъй като три пъти досега се налагаше да сменяме личния лекар на дъщеря ми, мога ли онлайн да проверя какви ваксини, кога и от кой от личните лекари са й поставяни? Ако е невъзможна справка онлайн, как да получа тази информация?

Димитрова, гр. Пловдив

В случаите, когато здравноосигуреният извърши нов избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ), пациентът предоставя на новоизбрания личен лекар извлечение от медицинската документация (в т.ч. и за проведените имунизации). Вие следва да потърсите здравноосигурителната книжка на вашето дете и личната амбулаторна карта, а също така да се обърнете за информация към ОПЛ на детето.

Кога и как може да направите онлайн справката четете в най-полезния сайт Zdrave.to.