Доц. Венцислав Наков, д.м., завършва през 1988 г. Медицинския университет в София. Има две специалности – вътрешни болести (1994 г.) и гастроентерология и диететика (1997 г.).

През 1997 г. прави специализация по гастроентерология в Холандия. През 2011 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”, като темата на дисертационния му труд е „Фекален калпротектин – неинвазивен маркер за оценка на чревното възпаление”. 

Д-р Калина Стоянова, д.м.: Много гастроентерити и колити се причиняват от паразити

От 1996 г. досега доц. Наков работи в Клиниката по гастроентерология на Университетска болница „Царица Йоанна - ИСУЛ”. Занимава се с диагностика и лечение на заболявания на тънкото черво, възпалителни чревни заболявания (IBD) и др.; прилага колопроктология, тънкочревна аспирационна биопсия, водороден дихателен тест, изследване на фекален калпротектин, полипектомия и др. 

Член е на Българското дружество по гастроентерология и на българския клон на Европейската организация за болест Крон и улцерозен колит. 

Какво представлява синдромът на дразнимото черво, как се диагностицира и лекува четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.