Всичко, което съществува има своята вибрация. Колкото по-интензивно вибрират нашите клетки, толкова по-лесно се защитават от вредните външни и вътрешни фактори, а човек е по-здрав, по-жизнен и по-активен. Д-р Дино Томич успява да достигне до завидни резултати за повишаване на притока на жизнена енергия в организъм и да подобри здравето за стотици хора, за постигането на които са работили великите учени Георг Лаковски (Georges Lakhovsky) и Никола Тесла (Nikola Tesla).Те говорят, че с прилагането на високофренквентни осцилатори и вортекс антени могат да се лекуват успешно редица болести, които и днес се смятат за нелечими. По думите на Д-р Томич така както е възможно да се извърши диагностика, така с помощта на електромагнитните вълни е възможно да се приведе целият организъм в балансирано здравословно състояние.

Снимките показват как жена с открита рана на лицето постига пълното й излекуване след използването на вибрационни апарати. Не само че раната е затворена, но и кожата на тази жена се е стегнала и подмладена (снимки 1,2, 3).

Къде е решението?

С навлизане в материята, която е вече била известна на учените д-р Джордж Лаковски и Никола Тесла, използвайки техните високочестотни осцилатори и антени, са успели да помогнат за премахването на много здравословни проблеми при различни хора. В наши дни това е възможно чрез поляризационният диск ПОЛАРИС - поляризационния диск, който помага при лечението на редица болести, отнема болката, подмладява и оздравява целия организъм.

Как работи диск ПОЛАРИС?

Дискът функционира като антена, събира жизнената енергия около нас и я насочва към нашата енергийна система, която снабдява органите с нея и им позволява да функционират нормално. Всяка липса на жизнена енергия води до страдание на клетки и началото на болестта. Когато един организъм има достатъчно енергия, той може да се защитава от външни вредни фактори и да инициира процеси на самолечение. Един от основните механизми на ПОЛАРИС е да подобрят циркулацията на кръвта в тялото. По този начин всички хранителни вещества и кислород към клетките ще бъдат доставени, а токсични вещества отнети, което ще позволи плавното им възстановяване. Това води до много бързо изчезване на болката като един от най-честите симптоми на заболяването. Релаксация на кръвоносните съдове води до намаляване на кръвното налягане, а така също успешно се справя с мигрента . Известно е, че една от основните причини за продължително главоболие е липсата на кислород и глюкоза поради вазоспазъм на кръвоносните съдове на мозъка. След кратко лечение с ПОЛАРИС имаме подобрена проводимост на кръвоносните съдове и осигурен нормален приток на кръв към мозъка. Резултатът е много бързо намаляване или пълно спиране на болката.

Една от най-сериозните болести е тази на Алцхаймер, която засяга над 50 млн. души по света. Лошата циркулация заедно с други причини са сред основните за това заболяване. Не е трудно да се заключи какво е значението на ежедневната употреба на диска за подобряване на притока на кръв към мозъка за предотвратяване на тази болест.

За да се потвърди ефекта от употребата на ПОЛАРИС диск за подобряване на кръвообращението енаправен ултразвуков цветен доплер на кръвоносен съд преди и след използването на ПОЛАРИС.

На фиг. 1 и фиг. 2 може да се види с невъоръженото око, както и в цифровото изражение, че след 10 мин. използване на диска, увеличаването на кръвния поток през каротидния сплит се е увеличил с 30%. Да се отделят 10 мин. за лечение не е голям залог за 10 или повече години качествен живот на човека независимо от възрастта.

Подобряването на кръвообращението с помощта на диск ПОЛАРИС обяснява и по-бързото лечение на рани по краката, които в продължение на години с различни лечения не успяват да се излекуват. На фиг.3 и фиг.4 е показано, че само след 3 седмици използване на диска резултатите наистина заслужават внимание .

За какво още помага диск ПОЛАРИС, опита на ползватели и изказаните благодарности от цял свят можете да разберете на сайта фирма „Поларис БГ“ ООД www. https://polarisdisc.bg/ и на тел. +359 886 777 126