Темата са две заболявани, свързани с  висок риск от смъртен изход или тежки мозъчни увреди от областта на неврохирургията: мозъчни аневризми и артериовенозни малформации. По темата говори д-р Христо Христов, дм, неврохирург, тясно специализирал в областта на хирургичното лечение на мозъчните съдови заболявания. 

Д-р Христов е началник на сектор “Неврохирургична клиника” в Университетска болница “Св. Иван Рилски” - София. Той е член на ръководството на Българското дружество по неврохирургия, член на Европейската неврохирургична асоциация, на AO Spinе и на Spinе Experts Group.

Каква е честотата на заболяемост от мозъчни аневризми и артериовенозни малформации? Каква е разликата между тези две сериозни състояния? Как се диагностицират? Каква е най-съвременната терапия? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с д-р Христо Христов.