Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху рецептурната бланка.

Уточняваме, че актуална информация по въпроса за служебното удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, предписването, отпускането и отчитането на лекарствени продукти е публикувана на интернет-страницата на НЗОК. 

Прочетете повече в zdrave.to.