Изследователите Леонид и Наталия Гаврилови, които работят в Центъра по изучаване на стареенето NORC (авторитетен и много влиятелен изследователски институт в САЩ) към Университета в Чикаго, доказват, че децата, родени в определени месеци, имат по-големи шансове да се превърнат в дълголетници в сравнение с техните връстници, родени през други месеци от годината. 

В техните анализи били включени данните на 1574 дълголетници, родени в САЩ в периода 1880-1895 г. и живели повече от 100 години.

За тях имало запазени достоверни документи, доказващи продължителността на живота им.

Техните данни били сравнени  с 11 000 братя и сестри и с повече от хиляда съпрузи.

Кои са тези 2 месеца научете на Zdrave.to