Отскоро съм с диагноза диабет и затова ви моля да отговорите на следните въпроси:

На всички диабетици ли се полагат тест-ленти за глюкомери?

Здравната каса покрива ли стойността им? Ако ги покрива, за колко броя?

Марин Георгиев, гр. Русе

Право да получават тест-ленти за самоконтрол имат всички здравноосигурени на инсулиново лечение, както следва:

- при лечение с инсулин - 150 бр. за една година, считано от датата на получаване;

- деца до 19-годишна възраст - 1100 бр. за една година, считано от датата на получаване;

Кои са останалите случаи четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.