Може ли да ми възстановят разходите за проведена по спешност терапия в Германия?

След като заплатите фактурата, тогава имате право да подадете необходимите по процедурата документи за възстановяване на заплатените медицински разходи.

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Лично или чрез упълномощено лице, на място в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК), чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощенски път (на адреса на ЦУ на НЗОК: гр. София 1407, ул. “Кричим” №1).


Какви разходи остават за пациента четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.