Статините са клас лекарства, които се приемат много широко в Европа и САЩ, и въобще в целия свят, като вече са продадени препарати на стойност 1 трилион долара, обяснява кубанският кардиолог проф. д-р Виталий Зафираки, д.м.н. 

През 2009 г. при допълнителен анализ на данни от мащабно (сред 17 802 пациента) и успешно (рискът от сърдечносъдови инциденти се е понижил с 44%) изследване на препарата розувастатин, наречен „Юпитер”, било установено дали наистина тези медикаменти предизвикват диабет.


Какви са резултатите от проучването четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.