Твърди се, че алкохолът не трябва да се съчетава в никакъв случай с каквито и да е лекарства. В крайна сметка някои специалисти не смятат, че всичко е така еднозначно. 

Как черният дроб се възстановява след алкохол

 Действително има лекарства, чието съчетаване с алкохол е нежелателно и дори опасно.

Кои са тези лекарства четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.