Всеки остарява, но двама души на една и съща възраст могат да бъдат в много различни състояния на здравето. С други думи, хронологичната възраст и биологичната възраст са различни.


Но докато хронологичната възраст е много лесна за измерване, биологичната възраст е по-трудна за оценяване. Понастоящем, няма общоприета мярка за биологичното стареене на хората. 

В ново проучване изследователи описват инструмент, който може да запълни тази празнина. Става дума за нов скенер за очи, който открива молекулярните следи на стареенето и е изцяло неинвазивен.

Подробна информация за скенера и описание на това как работи, четете в zdrave.to.