Д-р Милена Коцева завършва медицина през 1998 г. в МУ - София. След пет години клинична практика в областта на акушерството и гинекологията, и малко преди да положи изпит за специалност, сменя попрището си и започва да работи във фармацевтичната индустрия.

Умора и депресия? Не ядете достатъчно!

Заемала е различни длъжности във фармацевтични компании, като никога не се е откъсвала от медицината и проблемите на лекарите.

Работата в тези компании й дава възможност да участва пряко в процесите на регистрация и продажба на лекарствени продукти, както и да добие представа за разработката и производството им.

През 2015 г. реализира проекта си “Хомеостаза” - грижи за здравето с природни средства, но на базата на медицинските и фармацевтичните й научни познания.

Какви са основните причини и симптоми за развитието на синдрома, как да се предпазим и лекуваме вижте в инитервюто с д-р Коцева на Zdrave.to