Д-р Филип Алексиев, д.м., завършва медицина през 2005 г. в Карлов университет, гр. Прага, Чешка република. През 2010 г. придобива специалност “Нервни болести”. Защитава дисертация на тема “Електроенцефалографски промени при пациенти с множествена склероза - клинични и психометрични корелации”. 

В периода 2017-2019 г. специализира в Университетска болница “Инзелшпитал”, Берн, Швейцария, под ръководството на проф. Йоханес Матис и проф. Клаудио Басети.

Ароматна аптека при стрес и депресия

В основата на специализацията заляга прилагането на мултидисциплинарен подход, включващ неврология, пулмология и психиатрия в диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с нарушения на съня и бодърстването, както и затвърждаване на познанията и опита в областта на епилепсията и пристъпните състояния с неепилептична етиология. Освен това има специализиран интерес в областта на интензивното лечение на нервни болести, главоболие, множествена склероза, екстрапирамидни нарушения и др.

Д-р Алексиев извършва прегледи в диагностично-консултативен кабинет по нервни болести “Алексиев и син” и в Лабораторията за нарушенията на съня и бодърстването към МЦ “INSPIRO”, гр. София.


Кои хора страдат по-често от депресия четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.