Бъдещите майки често се тревожат достатъчно грижи ли полагат за себе си и бебчето, което носят под сърцето си, дали не прекаляват с въпросите или посещенията при наблюдаващия акушер-гинеколог, с правилните изследвания ли измерват своето състояние в най-важните девет месеца от живата си.

За да разсее тези и куп други опасения, д-р Мария Юнакова от Медицински комплекс „Д-р Щерев“ представи цялостен, точен и модерен алгоритъм за проследяване на бременност, с който читателите на Блиц имат възможността да се запознаят в следващите редове. Той се следва при всички пациентки на болницата и е базиран на две основополагащи разбирания. Първото е, че за безпроблемното развитие на всяка бременност и раждането на здраво бебче е необходимо прецизно проследяване при квалифицирани специалисти, разполагащи с необходимото модерно ултразвуково оборудване и качествена клинична лаборатория. Второто е, че отговорността за майката и нейното бебче се поделят в партньорство между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина.

Първата крачка от проследяването на една бременност е нейното установяване. В домашни условия това става чрез уринарен тест за бременност, който може да се купи от всяка аптека и дава адекватни резултати около 14 дни след предполагаемата дата на зачеване. Това е и времето, когато бъдещата майка трябва да информира своя гинеколог и да започне да приема фолиева киселина (400 микрограма дневно), ако все още не е стартирала този прием. Препоръчително е първият преглед при акушер-гинеколог да се насрочи поне една седмица след закъснението на месечния цикъл (5 гестационна седмица), защото тогава бременността вече може да се установи при преглед с ултразвук. Все още обаче е рано да се чуе сърчице. Това се случва около две седмици по-късно, по време на следващия ултразвуков преглед в 7-8 гестационна седмица (г.с.). Тази визита е по-продължителна – снема се анамнеза на бременната жена за минали, настоящи, наследствени заболявания. Изчисляват се срокът на бременността и вероятният термин на раждане спрямо датата на последната редовна менструация. Измерват се
ръст, тегло, артериално налягане.

При всеки последващ месечен преглед по преценка на проследяващия лекар могат да се назначават рутинни лабораторни изследвания за пълна кръвна картина, урина и скорост на утаяване на еритроцитите. По време на цялата бременност проследяващия лекар може назначи имунохематологично изследване (ако жената не е провеждала такова), чрез което да се определи кръвната група и резус фактора на бременната. Допълнително отново по преценка на проследяващия лекар по време на целия период на бременността могат да се назначат изследване на микробиология на влагалищен секрет и стерилна урина, а след 36-38 г.с. тези изследвания са задължителни. На бременни жени, които имат контакти с домашни любимци, може да се назначат изследвания за токсоплазмоза или други зоонози.

Между 11 и 13 г.с. се извършва ключов преглед с изследване за бременността – първи триместър скрининг тест или така нареченият Биохимичен скрининг (БХС). Той определя риска на плода за тризомия 21 (Даун синдром ), тризомия 18 (Едуардс синдром ), тризомия 13 (Патау синдром). Самият преглед включва ултразвуково изследване на плода за измерване на „течността зад вратлето на бебето” (нухална транслуценция), назалната кост, изследване на дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб (дуктус венозус) заедно с вземане на кръвно изследване на бременната за измерване на две субстанции, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A). Параметрите от ултразвуковата диагностика и резултатите от изследването на майчината кръв се комбинират в специализирана софтуерна програма. От 2017 г. в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ по време на този преглед се изчислява и риск за развитие на едно от най-тежките усложнения на бременността – прееклампсия. Повече за видовете прегледи при специалист по фетална медицина можете да прочетете тук.

Третият преглед при проследяващия акушер-гинеколог е между 16 и 20 г.с. и включва ултразвукова диагностика (върху корема). Извършват се всички рутинни измервания на бременната, правят се стандартни кръвни изследвания. Оттук нататък чрез всеки ултразвуков преглед се измерват основни структури на плода, като се проследява как той нараства и се развива, оценява се дали растежът и развитието му отгавярат на гестационната възраст. Извършва се оценка на движенията и активността, както и на позицията на плацентата и пъпната връв.

Втората среща със специалиста по фетална медицина е между 19 и 23 г.с. Тогава подробно се преглежда развитието на плода, за да се изключат всякакви структурни дефекти. Така бъдещите родители знаят, че сърцето, лицето, ръчичките и крачетата, както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно. В същия период по преценка на лекуващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина бременната може да се насочи към извършване на фетална ехокардиография – специализирано ехографско изследване на сърцето на плода. Чрез него се изследват позиция, размер, структура, функция и ритъм на сърцето на бебчето в майчината утроба. След това (22-26 г.с.) е време за четвъртата рутинна консултазия с акушер-гинеколог и съпътстващите я прегледи, изследвания и измервания. След 20 г.с. седмица при всяко посещение се прави оценка на функциите на плацентата, а всеки ултразвуков преглед е съпроводен и с доплерово изследване на кръвотока в съдовете, хранещи бебето и кръвоснабдяващи маточните съдове.

След 28 г.с. бременната продължава с рутинните прегледи и изследвания и ако всичко с бременността протича в норма, до раждането остават общо четири гинекологични прегледа (женска консултация). Към тях обаче вече се прибавя и мониториране на сърдечната дейност на плода – т.нар. запис на сърдечни тоновe (NST). Прегледът се нарича още кардиотокография и се извършва чрез апарат, наречен кардиотокограф или фетален сърдечен монитор.

Третият преглед при специалист по фетална медицина е известен като късна фетална морфология с доплерово изследване и се извършва между 30 и 32 г.с. Тогава се оценява доброто общо състояние на бебето в края на бременността и как то се чувства в майчината утроба. Установяват се и евентуални усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия акушер-гинеколог и екипа, който ще води раждането. Към 36-та г.с. се назначават и изследвания за сифилис, хепатит B и C, СПИН, микробиология от влагалищен секрет, пълна кръвна картина, глюкоза, креатинин, албумин, общ белтък, урея, урина, както и факторите на кръвосъсирването – фибриноген и протромбиново време. В същия срок се извършват консултации с анестезиолог и кардиолог с попълване на съответната медицинска документация, касаеща предстоящото раждане.

След 36 г.с. записът на сърдечни тонове се извършва ежеседмично, прави се подробен гинекологичен преглед и консултация с проследяващия бременността лекар, окончателно се определя позицията на плода и се обсъжда предстоящото раждане. Така протичат последните дни на трепетно очакване за бъдещите родители и медицинските специалисти, с чиято помощ на бял свят ще се появи още едно бебче.