Ниското тегло може да причини освен анорексията и друго изключително сериозно заболяване. До този извод са стигнали изследователи от Бостънския университет. 

Учените са обърнали внимание на демографските данни, както и информация за начина на живот на хората в 1979-1983 година и е установено, кой от тях е бил диагностициран с едно от сериозните заболявания, за което няма ефективно лечение.

Изследователите открили, че при определени стойности на индекса на телесна маса - (съотношението на човешката маса за неговия растеж) - на хора на възраст от 50-60 години, е по-вероятно да се развие опасно заболяване.

Кое е то и може ли да се лекува четете в най-полезния сайт Zdrave.to.