Преминах през 7-дневен курс на лечение във физиотерапия. Заключението на лекаря е, че лечението трябва да продължи по клинична пътека в специализирано болнично заведение.

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Необходимо ли е да се представи резервация за санаториума, в който да се продължи лечението, за да издаде лекарят съответното направление? В какъв срок от издаването му трябва да се постъпи в санаториума?

Найден Кръстев, гр. Видин

Какъв е редът според четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.