За първи път в България съдовите хирурзи на УМБАЛ "Св. Екатерина", ръководени от проф. Захариев, извършиха успешна реконструктивна операция по провод на много рядко срещания синдром на "лешникотрошачката"(nutcracker syndrome). Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ "Св. Екатерина".
Млад мъж на 23 години постъпи в болницата с клиничната изява на хематурия и силни болки в корема, оплаквания, типични за тази рядка патология.

След провеждане на необходимите предоперативни неинвазивни и образни изследвания, беше доказана типичната находка за синдрома на лешникотрошачката.
Предвид младата възраст на пациента предпочетохме да не прилагаме по несигурните в случая ендоваскуларни техники, а след разговор с младежа предпочетохме по ефективния в дългосрочен план оперативен метод за реваскуларизация (възстановяване на нормалното кръвообращение) на засегнатите кръвоносни съдове на левия бъбрек.

Оперативната интервенция се извърши вчера и протече по приетия лечебен план, като завърши успешно без да се налага поставянето на изкуствени кръвоносни съдове.

Болният е в стабилно състояние, екстубиран и се възстановява в реанимационното отделение.