Всички знаем, че човек е това, с което се храни. Продуктите, които консумираме, пряко влияят на организма ни и на всичките ни органи. А най-сложният сред тях е мозъкът ни.

Каква е връзката между белите коси и имунитета

Ето защо трябва да сме особено внимателни с храните, които пряко особено му влияят. Все пак той отговаря за контрола и протичането на абсолютно всички процеси в организма.

И макар винаги да казваме, че предпочитаме здравословното хранене, всъщност често се поддаваме на изкушения или пък просто не знаем как сами си вредим.

Има някои храни и напитки, които са особено вредни за мозъка и предизвикват изменения в тъканите му, засягащи функциите му. 

Кои са храните, които увреждат мозъка четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.