Традиционните пресконференции на Националния оперативен щаб от днес спират да се провеждат в обичайния им вид. Информацията за развитието на заразата ще се съобщава от доц. Димо Димов, секретар на щаба.


БЛИЦ припомня, че тази сутрин шефката на правителствения пресцентър Севдалина Арнаудова се появи вместо ген. Венцислав Мутафчийски, доц. Д-р Ангел Кунчев и проф. Тодор Кантарджиев
 и обяви, че те повече няма да се появяват, за да съобщават актуални данни за заразата с коронавирус у нас.

Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., e роден на 18 септември 1973 г. в Сливен, става ясно от сайта на ВМА.

Завършва „Медицина“ в Медицинския университет в София през 1997 г. В периода 1997-1999 г. работи като лекар-ординатор в Детско поликлинично отделение към Общинска болница-Дупница.

Бомба в мрежата заради свалянето на ген. Мутафчийски от екран СНИМКИ

Като военен лекар преминава през следните длъжности: младши лекар в медицинска служба на поделение № 26450 (1999-2002 г.), началник на медицинска служба на поделение № 34 420 (2002-2006 г.), лекар-ординатор в Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по медицина на бедствените ситуации (2006-2011 г.), началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации” в НИЛ по медицина на бедствените ситуации (2011-2014 г.).

От февруари 2014 г. оглавява лабораторията, а от началото на 2019 г. – новосъздадената Катедра „Медицина на бедствените ситуации“

Полк. доц. д-р Димов има специалности „Медицина на бедствените ситуации“ (2005 г.) и „Военна токсикология“ (2014 г.). Придобива образователна и научна степен „доктор“ придобива през 2012 г., а академичната длъжност „доцент“ заема от януари 2015 г. От 2017 г. е президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет.

Разбра се какво ще се случи сега с ген. Мутафчийски, доц. Кунчев и проф. Кантарджиев

Преминал е през редиса допълнителни квалификационни курсове, сред които са:

  • Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие (Иран, 2006 г.)
  • Медицинско разузнаване (Германия, 2008 г.)
  • Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина” (2010 г.)
  • Eurotox advanced toxicology course (2010 г.)
  • Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания (2010 г.)
  • Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит (2011 г.)
  • Military Medical Response in disaster management (2014 г.)
  • WMD Crises Incident Management” (2014 г.)

Автор е в над 70 публикации, включително учебници и учебни пособия. Член на Българското дружество по военна медицина.

Владее английски и руски език.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!