Считано от сряда, 4 август, Кралство Нидерландия, Република Тунис и Емирство Кувейт излизат от червената зона и попадат в списъка на държавите от оранжевата зона.

Това става с промяна в списъка на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане в България.
От оранжевата в зелената зона преминава Люксембург.

От същата дата в червената зона попада Княжество Монако.