Проф. д-р Елена Пиперкова е Началник на Клиниката по Нуклеарна медицина в Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“-ЕАД, София.
Завършва медицина с Хипократов медал. Има 3 медицински специалности: “медицинска радиология –лъчелечение и нуклеарна медицина”, “онкология” и „медицински мениджмънт“.

Защитава първата си докторска дисертация по проблема на нуклеарно-медицинската диагностика на рака на хранопровода и кардията, с научната и образователна степен „Доктор“ и е избрана за „Доцент“.

След защита на втора дисертация за нуклеарно-медицинската диагностика и проследяване на рака на млечната жлеза,  с научната и академична степен „Доктор на медицинските науки“ е избрана за „Професор“.

Работи по научни проекти с дългосрочни специализации в Киев, Лондон, Женева, включително в ЦЕРН и Ню Йорк. Има над 280 научни публикации у нас и в чужбина. Член е на Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина EANM, UENM/EBNM и др. национални и международни научни организация. Член е на Редакционните колегии на редица международни и национални научни списания, и научните съвети на научни форуми.

Член е на Експертния борд на МЗ по Нуклеарна медицина и на Националния онкологичен съвет.

Работи в Болницата по онкология, като научен сътрудник, доцент и професор. Въвежда най-високо технологични скенери за нуклеарно-медицинска диагностика. Преподава на студенти и специализанти по нуклеарна медицина и има успешно защитили докторанти по онкология. Председател е на БДНМ до 2013 година, когато е избрана за Почетен председател, какъвто е и до момента.

Разговаряме с проф. Пиперкова в края на Месеца за борба с рака.

Темите в разговора, който можете да гледате и слушате чрез линка в YouTube,  са посочени по минути за ваше улеснение.

От 2,30 до 5,50 минута. Какво точно представлява нуклеарната медицина. От началото на 90-те години в Европа е разделена на лъчелечение и клинична нуклеарна медицина. Клиничната нуклеарна медицина се занимава с прилагането на фармацевтични препарати за диагностика и за безкръвна хирургия, метаболитна терапия.

От 5,50 до 7,20 минута. До каква степен е безопасна, защото субстанцията може да убие тумора, но има риск да унищожи и здрави клетки и органи. Разделението на лечението е според източника. Лъчетерапията насочва лъч, който да убие тумора като преминава в пациента, докато нуклеарната медицина инжектира лекарството, което се разпространява в организма и дава лъчението от пациента към апарата. Всеки един от тези методи има странични ефекти. Целта е чрез комплексно лечение в онкологията те да се минимизират.

От 7,30 до 12,00 минута. Доколко иновативните технологии, които се прилагат в Европейския съюз и в развитите страни, са достъпни до нас, успяхме ли да ги догоним.  В моята клиника ги изпреварихме, колкото и нескромно да звучи. Петскенерът ни е 17-ата по протокол произведена машина с света. Това е напълно дигитален хибриден петкомпютърен томограф, какъвто няма дори в региона, а в Западна Европа са стотина.  С него виждаме поведението, биологията, живота на тумора.

От 12,20 до 16,50 минута.  Какво е ПЕТ скенер и какво SPECT скенер, обяснено на достъпен език. Работят по един и същи начин. Различават се в технологично изпълнение. На пациента се инжектира малка доза лекарствено маркирано вещество, или му се дава през устата, или подкожно. То се разпространява в човешкия организъм по кръвен път и постъпва избирателно, за да покаже функция на даден орган и тумор. ПЕТ скенерът и SPECT скенерът ги възпроизвеждат на екран. ПЕТ скенерът е златен стандарт за откриването на първичното огнище на тумора в цяло тяло. SPECT скенерът е по-евтин и работи с цяла плеяда по-евтини лекарствени вещества. 

От 17,00 до 23,20 минута. При рака най-важното е да се установи във възможно най-ранна фаза. Колко е най-малкият тумор, който може да хване ПЕТ скенерът. Под милиметър и половина. Но скринингът трябва да бъде държавна политика.

От 23,20 до 31,00 минута. Какво точно лекува нуклеарната медицина? И какво представлява радионуклеидната метаболитна терапия? Предимно онкологични заболявания. По-скоро палиативно лечение за подобряване качеството на живот при костни метастази.  Диференциран карцином на щитовидната жлеза. Доброкачествени заболявания, тиреотоксикоза.

От 31,30 до 33,00 минута. Как е включена нуклеарната медицина в Националния антираков план? Той е написан. Все още се търсят пътищата за приложени, финансиране.

От 33,00 до 38 минута. Защо се чака толкова дълго за ПЕТ скенер? Особено с направление. Постепенно нещата се регулират. В България  на 90%  ПЕТ скенерът работи за нуждите на онкологията. Всеки пациент има нужда от своето технологично време, работим извънредно, за да намалим човешката мъка и вълнение. Увеличаването на онкоболните е световна тенденция. Важното е да се хващат рано. 

От 38,40 до края. Протонната терапия? Крайно необходима е. Лечението с  нея представлява хомогенни снопове, които влизат в необходимата дълбочина и могат да унищожават много малки метастази или тумори, без да увреждат страничните околни здрави  и критични органи. Прилагат се при окнологични заболявания на деца, при мозъчни метастази, при малки метастази в белия дроб…

Интервю на Магдалена Гигова

Оператор Калоян Балабанов

Монтаж Антон Тончев

 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук