От началото на годината са регистрирани епидемични взривове от вирусен хепатит тип А в областите Бургас, Стара Загора и Кюстендил, информира БНР, позовавайки се на Министерство на здравеопазването.

Според ежеседмичната справка на РЗИ - Стара Загора за епидемичната обстановка в региона, през периода 6-12.01 са установени 5 случая на вирусен хепатит като заболелите са от гр.Стара Загора, с.Оризово, с.Горно Черковище и с.Тулово .

4 случая на вирусен хепатит са регистрирани и през първата седмица на новата година като болните са били от Стара Загора и с. Хрищени.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки по изолация на болните, издирване и наблюдение на контактните лица.


Провежда се здравно-промотивна дейност сред населението за повишаване информираността относно механизма и начините на предаване на инфекцията, мерки за предпазване от заболяване.

Епидемиологичните проучвания по места продължават.

Ежеседмичната справка на РЗИ - Стара Загора показва още и че има двойно увеличение на острите респираторни заболявания. 

През 2-та седмица на 2020 г. са регистрирани общо 110 случая на ОРЗ, при 49 за предходната седмица.