Почина доц. Свобода Ванкова, доктор по биология, един от доайените в Катедрата по анатомия и клетъчна биология на Медицинския университет във Варна, уважаван преподавател и колега, сред авторитетите, спомогнали за успешната професионална реализация на стотици млади лекари и специалисти по биология и хистология.

Академичното ръководство на МУ-Варна и колегите на доц. Свобода Ванкова изказват своите най-искрени съболезнования към близките и семейството й.  

Родена на 30.09.1932 г. в София. Завършва гимназия в София и Софийски университет през 1954 г. с придобита специалност биология.

Специализира в Санкт Петербург и Париж. Редовен аспирант по цитология в Централната лаборатория по регенерация на БАН (1959-1962) и асистент в Катедрата по хистология на МУ-Варна (1962-1971).

През 1969 г. защитава кандидатска дисертация на тема "Цитологични и цитохимични изследвания на кожа, консервирана с оглед на трансплантацията“, с научен ръководител проф. д-р Георги Гълъбов. Основните научни проблеми, които разработва са свързани с консервацията на кожа за трансплантация и с електронномикроскопски изследвания на процесите на метаморфоза при насекомите с пълно превръщане.

През 1971 г. е хабилитирана като ст. н. сътр. II ст. в Института по зоология на БАН, където работи до пенсионирането си през 1993 г.

Като редовен доцент (1979-1993) изнася периодично лекционни курсове по цитология и хистология за студенти по биология медицина и ветеринарна медицина в Алжирския университет. Член на дружеството по анатомия, хистология и ембриология.