Д-р Атанас Янев  работи в Клиниката по белодробни болести към ВМА - София. Д-р Янев е специалист по белодробни болести и фтизиатртия, военнополева терапия, ехография на гръдния кош.

Каква е тенденцията относно заболеваемостта от туберкулоза в нашата страна? Защо това уж забравено заболяване отново се върна? Защо липсва контрол върху болните? Трудна ли е диагностиката? Появи ли се нещо ново в лечението на туберкулозата? Отговор на тези и още въпроси вижте в интервюто с д-р Янев. 

 - Д-р Янев, каква е настоящата ситуация и по-скоро тенденцията относно заболеваемостта от туберкулоза - намалява ли тя или продължава да се увеличава? 

- Трудно мога да отговоря каква е ситуацията в световен мащаб, но в национален мога да кажа, че заболеваемостта намалява. След приетите програми за борба с туберкулозата, както и с национални участия в международни програми по тази тема заболеваемостта наистина започна да намалява.

Цялото интервю с д-р Янев, четете в zdrave.to