Тя е от семейство Кремови. Многогодишно луковично растение, с продълговата, около 1 см дебела, единична луковица, покрита с разнищваща се на успоредни влакна ципеста обвивка.

Стъблото е 15-40 см високо, тристенно, обхванато в основата от листните влагалища. Листата са 2, елипсовидно ланцетни, на върха заострени, към основата стеснени, в 5-20 см дълга дръжка. Съцветието е полукълбест сенник.

Какви са лечебните свойства на мечият лук, четете в zdrave.to