Множество лекарства и други вещества могат да предизвикат дефекти в метаболизма на глюкозата.

Механизмите за възникване на захарен диабет са различни, но най-общо медикаментите предизвикат инсулинова резистентност или намаляват инсулиновата секреция.

Настъпването на захарен диабет се свързва както с някои по-рядко използвани медикаменти, като диазоксид, така и при някои често срещани групи лекарства, като антихипертензивните медикаменти, статините, глюкокортикоидите, антипсихотиците и др.

Честотата на симптоматичен захарен диабет нараства и с новите имунотерапии, които се прилагат при злокачествени и редица хронични заболявания.

Конкретно кои лекарства, водят до диабет, вижте в zdrave.to