България е провела цялостна съдебна реформа. Това заключение е залегнало в мониторинговия доклад за страната ни на Европейската комисия, който бе представен в сряда (документът можете да видите тук), пише "Монитор". 

В него се отбелязва като успех стартиралите през 2020 година разследвания срещу знакови фигури. В същото време обаче се поставя акцент върху борбата с корупцията, за която според Брюксел трябва да се положат още усилия на фона на ниското доверие в обществото.

„Демокрацията, върховенството на закона и основните човешки права са в основата на ЕС“, каза междувременно в свое изявление по повод докладите за върховенството на закона за всички страни-членки Вера Йоурова, зам.-председателя на Европейската комисия.

По думите й имали удоволствието да представят първия доклад за върховенството на закона, който покривал всички държави в ЕС. Докладът покривал четири стълба- правосъдна система, антикорупция, свобода на медиите и плурализъм.

По думите й били точно тези четири, защото било важно да се види връзката между тези проблеми. Тя заяви, че когато върховенството на закона било под въпрос имало въздействие върху живота на всеки един от нас.