Услугите са поскъпнали в страните, които последни влязоха в еврозоната. Това става ясно от анализ на Съвета за икономически анализи, пише Труд бг. 

Анализът е разработен от икономистите Гунтрам Волф, Йото В. Йотов, Джефри Нилсен и Пламен Т. Ненов, като специално е посочено, че това са техни лични констатации, които не ангажират институциите, в които работят, нито Съвета на икономически анализи, въпреки че и четиримата са членове на Съвета.

В сектора на услугите най-очевидно е поскъпването в ресторантите, става ясно от анализа. Това се е случило и по време на създаването на еврото, както и при неотдавнашното влизане на Хърватия  в еврозоната.

По отношение на България, по принцип може да има риск от вътрешно-финансиран кредитен бум поради необходимостта от преминаване на българските банки към изискване за задължителни минимални резерви (ЗМР) по депозитите от 1% след присъединяването към еврозоната, пише в анализа.

В момента задължителните минимални резерви по депозитите, които банките трябва да поддържат в БНБ, са 12% при 0% лихва.

Следователно изтъкваният понякога риск е, че ако от банките се изисква само да поддържат ЗМР от 1%, а не 12%, те биха използвали разликата в резервите за вътрешно кредитиране, което би довело до еднократен кредитен и инфлационен бум.

За да има действително риск от кредитен бум при този преход към по-ниско изискване за минимални резерви, е необходимо да бъдат изпълнени две условия.

Първо, банките трябва да са силно ограничени по отношение на кредитирането, което би рефлектирало в текущите лихви по заемите.

На второ място, необходимо е банките да имат ограничени възможности за постигане на доходност както по отношение на оставянето на своите свръхрезерви на депозит в ЕЦБ, където текущата лихва, която биха получили е 3,5%, така и по отношение на използване на тези свръхрезерви за заеми в чужбина, пише в анализа.

Според данните за лихвената статистика, публикувани от БНБ, през последните месеци лихвите по нови ипотечни кредити в лева са по-ниски от лихвите по кредити в евро и са сравними с лихвите по депозитното улеснение на ЕЦБ.

Въз основа на това наблюдение изглежда малко вероятно да са налице условията за вътрешно финансиран кредитен бум след присъединяването към еврозоната.

Вместо това е по-вероятно при присъединяването на България към еврозоната банките или да оставят своите свръхрезерви на депозит в ЕЦБ, или да потърсят по-добри инвестиционни възможности в чужбина, включително посредством изплащане на заеми към банките-майки.

Възможността за получаване на по-висока доходност от сегашната лихва от 0%, плащана от БНБ за тези резерви, би увеличила значително печалбите в банковата система.

За да бъдат извлечени максимални ползи от присъединяването към еврозоната, е необходимо фокусиране върху няколко икономически приоритета, пишат икономистите.

Първо, с оглед на еднократно първоначално увеличение на ценовите нива при услугите, както и на възприятията за инфлация, за България е важно да прилага политиките, използвани от други източноевропейски страни за адаптиране на обществото към новата валута, пише в анализа.

Не на последно място, България провежда консервативна фискална политика, която допринася за доверието към валутния борд.

Присъединяването към еврозоната би имало ограничено въздействие върху лихвените проценти.

Въпреки това е важно да бъде продължена традицията на фискална политика в съответствие с договорите на ЕС, за да бъдат избегнати рискове за доверието в публичните финанси на страната, пише в анализа.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук