Още не са затихнали препирните по дебата за отстраняване на президента от власт и споровете дали мотивите са конституционосъобразни, самият Конституционен съд поднесе сюрприз, който навява мрачни мисли за обективността на магистратите.
<i>Преди дни стана ясно, че е отменил три от общо четирите атакувани текстове в тазгодишния закон за бюджета.<br /> </i><br /> Дотук добре. Какво обаче е стряскащото? Член 17 от закона предвиждаше простичко казано при финансови и икономически показатели за по-лошо от предвиденото икономическо развитие, правителството само да намалява бюджетните разходи под приетите в бюджета. И, въпреки че по този начин се &bdquo;самонаказва&rdquo;, практически си дава само това право без да пита Парламента. Това пък се забранява от Конституцията. По принцип дори харченето на бюджетния излишък трябваше да бъде одобрявано от Народното събрание, за което също имаше спорове.<br /> <br /> Никой нямаше да оспорва това решение на КС, но и правителството изобщо нямаше да го включва като възможност, ако само преди година нямаше точно обратното решение на същите магистрати. Правителството на тройната коалиция с финансов министър Пламен Орешарски също поиска подобна възможност. И тогава съдиите разрешиха на кабинета &quot;Станишев&quot; да намали разходите с точно определените 10% по всички пера с изключение на социалните.<br /> <br /> Аргументът на КС да разреши на правителството само да намалява разходите в бюджета бе &quot;предвид обективната невъзможност да се прогнозират в достатъчна степен тенденциите и скоростта на проявите на кризисни симптоми във финансите и икономиката&quot;.<br /> <br /> Сега сме в пика на кризата и подобни аргументи звучат още по-логично и приемливо. Но решението е точно обратното. Това е колкото обидно за съда и неговата обективност, толкова и вредно, защото не позволява да се вземат решения на базата на вече отсъдено. Конкретен пример - това правителство едва ли щеше да си позволи подобен тест в закона за бюджета, ако не разчиташе на вече произнесеното решение по казуса миналата година.<br /> <br /> Преди дебата около отстраняването на Първанов си позволих да напиша, че отстраняването няма да мине не само заради слабите мотиви, но и защото болшинството от съдиите са предлагани от президента или от Тройната коалиция. Тогава имаше остри реплики, че се посяга на единствената устойчива и честна съдебна институция. Съжалявам, че ще разочаровам техните автори. <br /> <br /> Дори да има превръзка на очите си Темида, в Конституционния съд тя очевидно е червена. И ако сега решението на съдиите е убедително и съобразено с Конституцията, какво да кажем за предишното? <br /> <br /> Очевидно и основният ни закон е &quot;врата у поле&quot;.<br /> <br /> <i><b>Евгени Петров, БЛИЦ</b></i>&nbsp;<br /> <br /> <br />