Известният икономист Кузман Илиев поздрави всички българи с големия празник Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Вижте какво написа във Фейсбук бившият телевизионен водещ:

Честит 24-май! Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Всъщност това е знаков цивилизационен момент за Европа и света. Първо е пробив в триезичната догма - до този момент еврейски, гръцки и латински език са единствените признати за богослужебни. Византия има геополитически интерес да “интегрира” славяните в битката за имперско надмощие и затова командирова Светите братя във Великоморавия.

Мисията им е да създадат писменост на славяните. Респективно - да се установи сред тях византийско влияние и да се улесни покръстването в лоното на Константинополската църква. Задачата на солунските братя е свръхсложна, защото новата азбука трябва да е канонично призната - от Патриаршията във Византия и Папството в Рим.

След смъртта на братята учениците им са задържани, продадени в робство или прокудени от Великоморавия, а нашият владетел Княз Борис I (Михаил) ги приютява радушно. Неуспехите на бойното поле, той обръща в успехи на полето на словото, цивилизацията и разума. Втори, ключов геополитически и исторически момент. И гениален ход.

Климент, най-педадогически надареният сред последователите на Светите братя, опростява глаголицата и я превръща в познатата ни кирилица, а заедно с другите ученици на Кирил и Методий обучават десетки хиляди просветители у нас. Държавната политика на България е: да се създават книги, да се развива наука и книжнина, да се налага новата азбука и да се произвеждат просветени кадри, които да разнасят божието слово и да обединяват.

Инвестирани са огромни средства, а нюхът на цар Борис към дипломатическите ползи за България е ненадминат. Тук идва и третият велик момент - де факто е създаването на нацията ни. Древните българи от векове живеят с местните славянски племена, но едва сега окончателно те са споени в едно цяло с обща религия, писменост и книжовност.

Именно това ще ни спаси при Османското владичество - 5 века, най-близо до имперския център, най-късно освободили се, но и с най-високо национално самосъзнание и готовност за единение, веднъж вкусили свободата. Всичко това, именно заради “инвестицията” в слово и проницателността на цар Борис I, делото на братята апостоли, Климент и съратниците им - да се светят имената на тези народни герои и светци!

С приемането на християнството българите стават част от голямото идейно и цивилизационно пространство на християнството. Със създаване на собствена азбука, те вече имат своя гигантски и световен културно-политически принос. А тази азбука днес се ползва от над 300 милиона човека. На нея пък са създадени и продължават да се създават безценна книжовност, литература и наука, обогатили човешкия род безгранично.