Проблемът с насилието е много голям в нашето общество спрямо децата, жените и всякакви уязвими групи. Службите просто остават безпомощни в такива случаи, защото липсват нови стратегии и закони в тази насока.

Това сподели в сутрешния блок на Нова телевизия бившият председател на Държавна агенция ''Закрила на детето'' Надя Шабани във връзка с последния такъв инцидент, при който баща изхвърли собственото си дете от мост.

,,Преди 10 години приехме механизъм за закрила на деца, преживели насилие, но тези механизми трябва да се подменят с по-нови. Основният проблем днес е, че законите не се спазват, защото службите не са ефективни и трябва да се реформират, както цялата система. Това е и причината да не се справят със задълженията си социалните работници, просто защото системата е неефективна'', заяви още Шабани.