По численост на войските и материалните възможности страните от НАТО значително превъзхождат Русия, особено в областта на обикновените въоръжения – затова преди всичко наличието на руския ядрен потенциал за сдържане изравнява шансовете на войските. Не е достатъчно да имаш много войска, главното е да си в състояние бързо да ги прехвърляш на нужното място, анализира специализираният портал Iarex.
Възможността за маневриране и бързо прехвърляне на войски на големи разстояния е главното условие за победа във всяка война. Ако тази възможност е затруднена или липсва, всяка армия е уязвима и слаба пред мобилния противник.
 

Командването на НАТО все не може да реши проблема с мобилността – това е конгломерат от разни държави, където по различни стандарти и устройство на транспортните комуникации са построени за граждански автомобили, но притежават слаба транспортна свързаност от военна гледна точка.
 
Пред НАТО възниква проблемът за съвместимостта на огромен брой технически и експлоатационни норми и стандарти. Европа никога не е изграждана като единен театър на военни действия и затова там транспортните комуникации възниквали стихийно, исторически ориентирани на търговски връзки, а не за военни цели и нужди.
 
През февруари 2017 г. БЛИЦ описа проблемите на американските танкове „Абрамс” при прехвърлянето им в Полша в материал под заглавие „Американските танкове в Полша се заклещват в тунели, мостове рухват под тежестта им”. Пътищата не бяха подходящи по размери, изисквания за покритието, по ширина, товароподемност и проходимост на мостовете. По време на война с тези темпове на придвижване „абрамсите” ще бъдат унищожени няколко пъти.
 
В цялата Западна Европа реален проблем се явява несъгласуваността на техническите и юридическите аспекти в областта на различните параметри на транспортните системи и правилата за тяхната експлоатация. Именно към набирането на конкретен опит при прехвърлянето на войски са насочени повечето учения на НАТО в Европа. И тъй като органите за военно и гражданско ръководство в Европа не са уеднаквени и не съвпадат, колкото европейската интеграция и единното командване на НАТО да се стараят да ги интегрират в единна система, това те никога няма да го постигнат, както би било в единна държава.
 
В Русия, благодарение на единното ръководство на огромната територия, всички първостепенни пътища, мостове и пристанища са изграждани като единна транспортна система преди всичко за целите на прехвърляне на армията. Размерите и масата на техниката са заложени в строителните норми на пътищата и мостовете. Едва на второ място са строени пътища за граждански транспортни превози. Именно от липсата на военна необходимост е предизвикана традиционната руска безпътица (бездорожье) – ако няма военна цел, път не се строи. Руската армия обаче е обучена да воюва при липса на пътища, техниката също се справя. В случай на обявяване на война всички знаят по мобилизационните планове какво трябва да правят, защото в единното военно командване преминава цялата власт в Русия.
 
По време на военни учения в Русия се решават съвсем други въпроси, за разлика от проблемите в НАТО как да се прекара партида бойна техника от пункт А до пункт Б. По скорост за развръщане Русия винаги е превъзхождала НАТО. Военните от САЩ се учат да преодоляват „бездорожието” в Украйна и в Прибалтика. Те никога не са тренирали да воюват в калта. В Европа такъв опит събра някога Германия и този опит се оказа печален.
 
За тази специфика прекрасно знаят в Москва, Вашингтон и Брюксел. Именно с това се обяснява загрижеността на НАТО, когато виждат как Русия може за няколко часа да прехвърли 120-хилядна войска с щабовете, танковете, десанта, бронираната техника и ракетите почти на 1000 км. А в Полша танкова рота закъса в селата и преодоля дистанцията между пристанището и поделението за дислоциране за цели три дни.
 
Превод и редакция: БЛИЦ