В последно време се изговори много относно строежа на газопровода “Южен поток” в България. Мненията варират от крайно позитивни до крайно негативни, в зависимост коя политическа партия представлява говорителят. И така, този иначе бизнес проект, постепенно се превърна в политически инструмент, който партиите използват, за да убедят гласоподавателите в правотата на своята програма преди предстоящите избори, в края на тази седмица.
Но нека разгледаме проекта от може би по-важната му страна, която засяга всички нас &ndash; икономическата. Или иначе казано какво държавата, индустрията и крайният потребител (всички ние) ще спечелим или загубим със строежа и последващата експлоатация на &bdquo;Южен поток&ldquo;. Това е един доста пренебрегван аспект от целия проект в последно време, но той не е по-малко важен, отколкото политическите спорове в България и Европа по темата. <br /> <br /> Проектът ще окаже позитивно влияние върху България в три основни насоки: той ще подобри енергийната сигурност, като осигури директен достъп до руските газови запаси (избягвайки нестабилната Украйна); ще подсили ролята на България като транзитна страна на природен газ; и ще окаже позитивно влияние върху икономиката като създаде нови работни места и осигури нов приток на така важните директни инвестиции.<br /> <br /> &bdquo;Южен поток&ldquo; ще свърже огромните руски запаси, най-големите находища на природен газ в света, с газопреносната мрежа на България. Той ще осигури сигурен достъп до природен газ както за бизнеса, така и за домакинствата. В момента България получава почти всичкия си природен газ през Украйна, а всички знаем, че ситуацията в тази страна е доста нестабилна и едно евентуално прекъсване на доставките, може да има изключително негативно влияние върху страната ни. Газовата криза от зимата на 2009 г., е отличен пример какви могат да са последствията от един спор между Русия и Украйна при сегашното разположение на газопроводите.<br /> <br /> &bdquo;Южен поток&ldquo; е огромен проект за българската икономика. Това е единственият проект за последните няколко десетилетия и в обозримо бъдеще, който на практика засяга половината страна. Това е проект, който няма да укаже влияние върху един град, община или област &ndash; той указва въздействие върху цялата икономика както на местно, така и на централно ниво.<br /> <br /> &bdquo;Южен поток&ldquo; ще премине през 11 области (Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Ловеч, Враца, Плевен, Монтана и Видин) и 38 общини. Това означава, че над 2 200 млн. човека, които живеят в този регион ще се възползват директно или индиректно от проекта по време на неговото строителство.<br /> <br /> Газопроводът предлага възможността България да се превърне във важен енергиен център по отношение на газовите доставки за Европа и най-вече за Югоизточна и Централна Европа, при това само в рамките на няколко години. Освен това, &bdquo;Южен поток&ldquo; ще привлече чуждестранни инвестиции в България. Строежът на газопровода в страната ще осигури около 5 000 нови работни места и ще привлече около 3,5 млрд. евро директни инвестиции.<br /> <br /> При последващата експлоатация на &bdquo;Южен поток&ldquo; 50% от дивидентите генерирани от наземната част на газопровода ще бъдат собственост на Българския енергиен холдинг (притежаващ 50% от &bdquo;Южен поток България&ldquo; АД), веднага след като газопроводът достигне пълния си капацитет. По-този начин в държавния бюджет ще влизат средства от транзитни такси. Българската част на газопровода &bdquo;Южен поток&ldquo; ще се финансира както от акционери, така и от търговски заеми.<br /> <br /> Докато в момента политическите възгледи относно това дали трябва или не трябва да построим &bdquo;Южен поток&ldquo; са доста крайни и мъгляви, отнасящи се за някакво далечно бъдеще, то икономическите доводи на газопровода изглеждат доста ясни и конкретни.