“Множествената склероза се появява при възрастните хора. Преди да ги засегне болестта, тяхната имунна система е работила добре, но изведнъж се случва нещо, което я кара да атакува себе си, в случая като разрушава миелиновата обвивка, предпазваща нервните клетки”, обяснява д-р Ричард Бърт от Северозападния университет в Чикаго.
Заболяването засяга около 2,5 милиона души по света и се изразява в различна степен на инвалидизираност. Симптомите включват вдървеност, слабост в крайниците, загуба на зрението и нестабилна походка. Проучването цели да предложи терапия на базата на стволови клетки, преди имунната система да започне да атакува собствените си клетки. Подходът е наречен автоложна немиелобластна хемопоетична стволово-клетъчна трансплантация. Мнението на авторите е, че той е по-щадящ и по-слабо токсичен в сравнение със стандартната терапия на пациенти с онкологични заболявания, защото не разрушава напълно костния мозък, а въздейства само върху компонент от имунната система. Шест месеца преди процедурата на пациентите не е било прилагано стандартното лечение с бета интерферон. Средно след период от три години 17 пациенти са показали подобрение поне в един от критериите по скалата за оценка на симптомите им. <br /> <br /> Състоянието на всички пациенти е било стабилизирано. Възстановяването им е продължило и през следващите 24 месеца след направената трансплантация на стволови клетки. При много от тях е било регистрирано подобрение в походката, зрението и силата на крайниците. <br /> <br /> &ldquo;Досега всички терапии при лечение на множествена склероза са били насочени към забавяне на темпа на развитие на неврологичната симптоматика, но нито една от тях не е възвръщало неврологичната дисфункция, както се случи при това проучване&rdquo; - твърди Ричард Бърт. Той подчертава, че терапията на базата на този подход трябва да бъде верифицирана сред по-голям брой пациенти по строгите правила на научните изследвания, за да може на базата на тях да бъдат изведени стандарти за лечение.<br /> <br /> Българският невролог д-р Борис Минев от Калифорнийския университет заедно с екип свои колеги е открил революционен начин за лечение на множествена склероза - чрез стволови клетки от мастна тъкан. Д-р Минев и екипът му открили, че инжекция от собствени стволови клетки от мастна тъкан стимулира производството на веществото миелин, което съставя обвивката на нервите. <br /> <br /> Множествената склероза е резултат именно от разрушаването на тази миелинова обвивка.<br /> <br /> &ldquo;Нито едно от сега достъпните лечения не потиска атаката на имунната система срещу нервната система, нито стимулира регенерацията на увредената тъкан. Доказахме, че стволовите клетки от мастна тъкан могат да запълнят тази празнина&rdquo; - обяснява д-р Минев.<br /> <br /> Учените направили експеримент с трима пациенти. Единият през трите години преди лечебната процедура е имал над 600 пристъпа, а след инжекцията не е получил нито един вече цяла година! <br /> <br /> Друг пациент дори подкарал колело само 10 дни след лечението.