<strong>&nbsp;Британски учени са успели да направят здраво бебе мишка, &ldquo;подмамвайки&rdquo; сперматозоиди да повярват, че се насочват към нормални яйцеклетки, докато това не били такива. Изводите са революционни, защото ако един ден нуждата от яйцеклетките я няма, ролята на жените в зачеването ще се елиминира.</strong><br /> <br /> &ldquo;Успешно проведените експерименти показаха, че науката може да постигне раждане на деца без участието на яйцеклетка, като успяхме да стигнем до раждане на здрави мишлета, след като &ldquo;убедихме&rdquo; сперматозоидите, че оплождат нормална яйцеклетка. Това е първият път, в който някой може да покаже, че нещо друго, освен яйцеклетка, може да се комбинира със сперма и по този начин да се отгледа поколение. Това преобръща близо 200 години мислене. Успехът на едно бъдещо възпроизводство без яйцеклетки, с използване на друг вид изкуствени заместители, би имал огромни морални въздействия и би направил възможно мъж да има дете без жена, като бебето по-скоро би било негов нееднояйчен близнак, отколкото негов клонинг. Но това са спекулативни и нереални сценарии в момента&rdquo;, подчертава молекулярният ембриолог д-р Тони Пери.