В село Любовка дядо Руско се грижи за половината от 6-те черкви
<strong>Севда и Ерусалим се взели преди 58 години с любов, която пазят жива и до днес. &ldquo;Живеем си с мойта Севда и ич не ни е на ушето&rdquo; - казва закачливо дядо Роско и уточнява, че са заедно толкова години, &ldquo;оти нема сериозна кавга&rdquo; - такава е мъдрата му житейска философия. </strong><br /> <br /> Той е живата история на село Любовка, което носи името си заради обичта и разбирателството между хората от векове. От близо 500 човека в миналото, днес в селото живеят около 30-40 възрастни жители. Новодошлият може да чуе единствено жуженето на пчелите и песента на птиците, от време на време глас извисяват петлите. <br /> <br /> Любовка и днес е символ на вярата и любовта към Бог - с 6-те черкви, като за половината от тях се грижи дядо Ерусалим. Избран е за главен ключар на вътрешен църковен съвет в селото с гласуване още преди 30 години заедно с още една жена, която се грижи за другите 3 черкви. <br /> <strong><br /> Благият човек води на строг отчет парите,</strong><br /> <br /> които се събират от търговете на курбаните, а след това се влагат в строителството на последната 6-а черква. Шегувахме се, че е нещо като министър без портфейл! &ldquo;Искам да се откажа, ама не ме пущаа&rdquo;, казва дядо Ерусалим, който носи библейското име заради грешка на кумата. Когато го кръщавали в черквата като дете, попът попитал кумата: &ldquo;Как ще се казва детето?&rdquo;, тя се сепнала и вместо Мартин, казала Русалин. <br /> Даскалът в първо отделение обаче отсякъл: &ldquo;Не може да е Русалин, а Ерусалим!&rdquo;. <br /> <br /> <strong>Никога не е ходил в Ерусалим, а и не иска, &ldquo;оти веке съм стар&rdquo;</strong><br /> <br /> На 83 години е, но много енергичен за годините си, емоционален, и може да говори с часове. Уточни, че &ldquo;спомените ми от младостта са в добро състояние!&rdquo;. А усмихнатата баба Севда, въпреки че бавно се придвижва с бастун, най-много съжалява, че вече не може да работи. Всяка сутрин дядо Роско обхожда селото, за да види дали всичко е наред. Тъгува, че един по един възрастните си отиват, а младите ги няма, идват само по празници на курбаните. Но не ги съди, напротив - доволен е, че помагат за поддържането на черквите, &ldquo;които пазят християнската вяра и са връзката ни с Господ&rdquo;. <br /> <br /> На изпроводяк дядо Роско помаха и ми заръча: &ldquo;Па да дойдеш, ама за цял ден! Ке ти покажа сичко у селото, и по-скоро, оти ние веке сме тръгнале...&rdquo; Не му позволих да продължи това изречение, защото искам отново да видя тези истински българи, които са безценни. Стана ми топло на душата от добротата им. Дядо Ерусалим и баба Севда от село Любовка - 58 години любов в семейството, винаги ръка за ръка. Животът ги е съхранил, защото всичко са постигнали с &ldquo;много труд, по-манку кавга и любов към Бог и людето!&rdquo;.<br />