Повярвайте, че сте в състояние да се изцелите - и ще се излекувате. Повярвайте, че ще отслабнете с 50 кг - и ще го постигнете
<strong>Американският генетик проф. Брус Липтън твърди, че с помощта на истинската вяра, единствено чрез силата на мисълта, човек наистина може да се отърве от всяко заболяване. И в това няма никаква мистика: изследванията на Липтън са показали, че насоченото психично въздействие може да промени генетичния код на организма.</strong><br /> <br /> В продължение на много години Брус Липтън специализира в областта на генното инженерство, успешно защитава докторска дисертация, автор е на няколко изследвания, които му носят слава в академичните среди. По собствените му думи през цялото това време той както и много други генетици и биохимици е бил убеден, че човекът е един вид биоробот, чийто живот е подчинен на програма, записана в гените му. Те от тази гледна точка определят почти всичко: особеностите на външния вид, способностите и темперамента, предразположеността към определени заболявания и в крайна сметка продължителността на живота. Никой не може да промени личния ни генетичен код, което означава, че до голяма степен трябва да се примирим с това, което ни е предопределено от природата.<br /> <br /> Повратният момент в живота и в мнението на д-р Липтън стават проведените от него в края на 1980-те години експерименти върху изучаването на особеностите в поведението на клетъчната мембрана. Дотогава в науката се е смятало, че именно гените, разположени в ядрото на клетката, определят какво е необходимо да премине през мембраната и какво - не. Но опитите на Липтън ясно показали, че различни външни въздействия върху клетки могат да повлияят на поведението на гените и дори да доведат до промени в структурата им.<br /> Оставало единствено да се проучи дали е възможно да се направят такива промени с помощта на психични процеси или със силата на мисълта.<br /> <strong><br /> За &ldquo;чудотворното&rdquo; изцеление</strong><br /> <br /> &ldquo;Всъщност, аз не съм измислил нищо ново. -казва д-р Липтън. - В продължение на векове лекарите са познавали добре действието на известния плацебо ефект - когато на пациента се предлага неутрално вещество, твърдейки, че това е чудодейно лекарство. В резултат на това, веществото в действителност имало лечебен ефект. Но колкото и странно да звучи, истинско научно обяснение за този феномен все още няма. Моето откритие позволи да се даде това обяснение: с помощта на вярата в лечебната сила на лекарството, човек променя протичащите процеси в организма си, включително на молекулярно ниво. Той може да &ldquo;изключи&rdquo; някои гени, да накара да се &ldquo;включат&rdquo; други и дори да променя своя генетичен код. След това си мислех за различните случаи на чудотворно изцеление. Лекарите винаги ги отхвърлят. Но всъщност дори и да е имало само един такъв случай, той е трябвало да принуди лекарите да се замислят за същността му. И да ги накара да се замислят над това, че ако един човек е успял да го направи, може и друг да успее.&rdquo;<br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201610/06 08513421.jpg" width="520" height="381" alt="" /><br /> <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><em>Проф. Брус Липтън</em></span><br /> <br /> Разбира се, академичната наука реагира много остро на тези възгледи на Брус Липтън. Въпреки това той продължава изследванията си, по време на които последователно доказва, че без каквито и да е било лекарства е възможно да се повлияе на генетичната система на организма.<br /> Включително между другото и с помощта на специално подбрана диета. Така за един от своите експерименти Липтън отглежда жълта порода мишки с вродени генетични дефекти, обричайки потомството им на наднормено тегло и кратък живот. След това с помощта на специална диета, той успява да ги промени така, че тези мишки започнали да дават потомство, съвсем различно от родителите им - с нормален цвят на козината, слаби и със същата продължителност на живота, както при останалите им здрави роднини.<br /> <br /> Всичко това няма как да не предизвика негативно отношение към идеите му от страна на академичните среди. Въпреки това той продължава да експериментира и доказва, че подобно въздействие върху гените може да се постигне чрез използване например на силното въздействие на екстрасенс или с определени физически упражнения. Новото научно направление, което изучава въздействието на външните влияния върху генетичния код, получава името &ldquo;епигенетика&rdquo;.<br /> <br /> И все пак, най-важният фактор, който може да промени състоянието на нашето здраве, според Липтън, е силата на мисълта -това, което става вътре в нас, а не около нас.<br /> <br /> &ldquo;Това също не е нещо ново -казва Липтън. - Известно е, че двама души могат да имат една и съща генетична предразположеност към рака например, но при единия заболяването се проявява, а при другия - не. Защо? Защото те живеят по различен начин: единият от тях е бил подложен по-често на стрес; имали са различно самочувствие и самосъзнание, генериращи съответно и различен начин на мислене. Днес мога да кажа, че сме в състояние да управляваме биологичната си природа; че можем с помощта на мислите, вярата и стремежите си да влияем на гените си. Най-голямата разлика, която отличава човека от другите същества на земята, е именно това, че може да променя тялото си, да се излекува от смъртоносни болести и дори да се отърве от наследствени заболявания чрез психични спирачки. Не сме длъжни да ставаме жертви на генетичния си код и житейските обстоятелства. Повярвайте, че можете да се изцелите - и ще се излекувате от всяка болест. Повярвайте, че можете да отслабнете с 50 кг -и ще отслабнете!&rdquo;<br /> <strong><br /> На пръв поглед, всичко е много просто. Но само на пръв поглед ...</strong><br /> <br /> Ако беше толкова просто, повечето хора лесно щяха да решават всякакви здравословни проблеми с помощта на произнасянето на непретенциозни мантри, като: &ldquo;мога да се възстановя от тази болест&rdquo;, &ldquo;вярвам, че тялото ми е в състояние да се излекува&rdquo;...<br /> Но нищо от това не се случва, а и както казва Липтън, не може да се случи, ако умствената настройка прониква само в сферата на съзнанието, определяща само 5% от нашата умствена дейност, без да засяга останалите 95% от подсъзнанието. Казано по-просто, само малцина от тези, които са повярвали във възможността за самоизцеление със силата на мозъка, всъщност наистина вярват в това -и затова успяват. Повечето, на подсъзнателно ниво отричат подобна възможност. Още по-точно: самото им подсъзнание, което всъщност на автоматично ниво контролира всички процеси в нашето тяло, отхвърля подобна възможност. В същото време то (отново на нивото на автоматичност) обикновено се ръководи от принципа, че вероятността да ни се случи нещо позитивно е много по-малка, отколкото по-нататъшното развитие на събитията според най-лошия сценарий.<br /> <br /> Според Липтън подсъзнанието ни започва да се настройва по този начин още в ранна детска възраст -от раждането до шест години, когато най-незначителни събития, умишлено или случайно изречени думи от възрастните, наказания и контузии формират &ldquo;опита на подсъзнанието&rdquo; и в крайна сметка - на човешката личност. &ldquo;Нещо повече, самата същност на нашата психика е проектирана така, че всичко лошо, което ни се случва, се натрупва в подсъзнанието много по-лесно, отколкото паметта за приятни и радостни събития. В резултат на това &ldquo;опитът на подсъзнанието&rdquo; при по-голямата част от хората на 70% са състои от &ldquo;негативно&rdquo; и само 30% - от &ldquo;положително&rdquo;. Така че, за да се постигне наистина самолечение, необходимо е най-малкото да се промени това съотношение в обратна посока. Това е единственият начин да се отстрани бариерата, препятстваща в подсъзнанието нахлуването на силите на мисълта в клетъчните процеси и генетичния код.&rdquo;<br /> Според Липтън работата на много екстрасенси се крие именно в премахването на тази бариера. Но той смята, че подобен ефект може да се постигне също чрез хипноза и други методи. Но повечето от тези методи все още чакат да бъдат открити или да получат по-широко признание.<br /> След случилата се с Липтън преди около четвърт век идеологическа революция ученият продължава своите изследвания в областта на генетиката, но и се превръща в един от най-активните организатори на различни международни форуми с цел изграждане на мостове между традиционната и алтернативната медицина. <br /> <br /> В организираните конгреси и семинари известни психолози, лекари, биофизици и биохимици седят заедно с различни лечители, екстрасенси и дори с тези, които наричат себе си магове или магьосници. Последните обикновено демонстрират пред публиката възможностите си, а учените се опитват да им намерят научно обяснение. И заедно обмислят какви да са бъдещите им експерименти, които да им помогнат да открият и обяснят механизма на скритите резерви на организма.<br /> <br /> Именно в тази симбиоза между езотерика и модерни терапии с основната подкрепа на възможностите на психиката на самия пациент или ако искате на магията и науката, Брус Липтън вижда главния път на по-нататъшното развитие на медицината. А дали той е прав или не, времето ще покаже.<br /> <em><strong><br /> Милена ВАСИЛЕВА</strong></em>