Зофия Шчербак е роденa във Вашава, Полша. По професия е икономист, а по призвание – лечител. През 1992г. започва работа като сътрудник в „Международен център по алтернативна медицина“ в гр. София. По време на житейския си и професионален път, тя помага на много хора с тежки патологични заболявания, работейки съвместно с медицински екип. Тя е единственият научно признат алтернатовен лечител в България, който работи съгласно Закона за здравето на РБ.
В контекста на светлите предстоящи празници на Рождество Христово е хубаво да си припомним, че с раждането на Христос хората получават надежда за свободен дух, а в момента на Неговото Възкресение получават не само вечен живот, но и опрощение на първородния грях. За добро или за лошо, всеки човек е свободен в своя избор, което означава, че никой не може да го ограничи и да диктува неговите съзнателни действия и мисли.

Процесът на Вселенското Възкресение има много по-дълбок замисъл за човечеството, отколкото предполагаме.
Получавайки духовен заряд чрез Възкресение на духа, ние получаваме и Божествена искра и възможност за вътрешен баланс и възраждане ,както на духовно, така и на клетъчно ниво – процес на оздравяване. Ако искате да бъдете здрави на духовно и физическо ниво, замислете се какво милосърдие бихте могли да направите за близки, за нуждаещи се и за по-слаби, дарявайки любов, отношение, внимание и състрадание.

С появата си, Коронавирусът промени всичко около нас, но не и нашите души. Цял свят се пита какви са причините за появата и разпространението му и кой ще понесе морална и материална отгорност за нанесените щети в глобален мащаб?

Би трябвало не само да търсим лечение и ваксини за вируса, но и да бъде създадена световна организация с хуманитарна цел, която да потърси отговорност от виновните за спонтанната загуба на милионите човешки животи по цял свят. Събраните средства трябва да бъдат предназначени за обезпечаване на близките на всички пострадали лица от вируса, и за тези, които имат нужда от последваща рехабилтация и лечение.

Връщайки се на чудесата, които съществуват, трябва да споменем и мистериозната поява, на монолит в пустинята на Юта в САЩ, който в последствие изчезва и се появява в Европа в гр. Пиатра Неамт в Румъния. Същият монолит ненадейно се появи във Вършава, над река Висла.

За чудесата през тежката 2020 година, четете в най-полезния сайт Zdrave.to