На 9 август почитаме значим християнин, който е един от приближените на Христос. На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий.

От всички Христови ученици и последователи, само 12 били сред най-приближените му:

1. Свети Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари)
2. Свети Андрей Първозвани (30 ноември)

3. Свети Яков Зеведеев (30 април)

4. Свети Йоан Зеведеев – евангелист (26 септември и 8 май)

5. Свети Филип – (14 ноември)

6. Свети Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август)

7. Свети Тома (6 октомври)

8. Свети Матей – евангелист (16 ноември)

9. Свети Яков Алфеев (9 октомври)

10. Свети Юда Яковов, брат на ап. Якова от 70-те (19 юни)

11. Свети Симон Зилот (10 май)

12. Свети Матий (Матия) – избран на мястото на отпадналия от апостолския лик Юда Искариот и запълнил числото на 12-те апостоли (9 август)

На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Юда.

Свети апостол Матий е роден във Витлеем.

След Възнесението на Иисус Христос обещал на тръгване Светият дух да слезе на Земята.

Той трябвало да осени неговите последователи и да ги напътства в  бъдещите им дела.

Следвайки заръките на Иисус Христос, всички  очаквали Светият дух да се появи.

Свети апостол Петър поел ангажимент да разреши друг важен въпрос.

Кой ще заеме мястото на Юда, който предаде своя Учител за 30 сребърника, за да се сбъдне древното пророчество от Библията.

Свети апостол Петър събрал 120 Христови последователи и им представил двама достойни мъже – Йосиф и Матий (Матия).

Чрез жребий един от тях двамата трябвало да стане част от най-близките и изтъкнати последователи на Иисус Христос.

Жребият показал, че това е Свети Матий.

Слизайки на Земята, Светият дух осенил Христовите ученици под формата на огромни огнени езици.

На мига те започнали да говорят множество чужди езици, които даже не били чували преди.

Благодарение на тези езици те можели свободно да проповядват Словото Божие по целия свят.

Осенен от чудото на Светия дух, новоизбраният апостол Свети Матий заминал за Антиохия и Сирия.

После се отправил към градовете Тиан и Синоп в Кападокия.

Бил заловен и затворен в тъмница, но своевременното застъпничество на Свети Андрей Първозвани го освободило от затвора.

Свети апостол Матий продължил да изпълнява своята Божествена мисия в Едеса, Амасия, Севастия, чак до Етиопия.

Земните дни на Свети апостол Матий също завършили мъченически като на останалите апостоли.

Той бил заловен и изтезаван от езичниците.

Накрая го убили с камъни на 9 август през 63 година.

Имен ден на 9 август празнуват Матей, Матейка, Мати, Матьо, Матия, Матея.

Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.

Освен, че бил един от 12-те апостоли, Свети Матей е автор на първото Евангелие, в което описва живота и делата на Иисус Христос. То е известно като Евангелие от Матей.

Следващият апостол и евангелист е Свети Йоан.

Другите двама евангелисти, които обаче не са апостоли са Светите Лука и Марк.

Имен ден на 9 август празнуват Матей, Матейка, Мати, Матьо, Матия, Матея.