Търговците ще продават вече устройства без включено зарядно, предвиждат промени в две наредби, качени за обществено обсъждане, с които се цели страната ни да приложи европейската директива за общо зарядно устройство, пише Pariteni.bg.

Икономическите оператори ще са длъжни да гарантират, че информацията за това дали заедно с радиосъоръжение е включено зарядно устройство, се изобразява графично, като се използва лесно разбираема и лесно достъпна пиктограма.

Тя се отпечатва върху опаковката или се прикрепя върху нея като стикер. И трябва да се вижда добре и да е четлива, а при продажба от разстояние – в близост до обозначената цена, пише още в промените.

Посочената Директива е един от ключовите актове от законодателството на Съюза за хармонизация, регулираща изискванията към голям брой продукти, като например мобилни телефони и други преносими електронни устройства, заемащи сериозен дял в производството и търговията със стоки на ЕС.

През 2022 г. бе приета Директива (ЕС) 2022/2380 – Директива за общото зарядно устройство, с която  се постига необходимата хармонизация на ниво ЕС по отношение на въвеждането на стандартно зарядно устройство, като се цели основно осигуряване на удобство за потребителите, както и намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (електронни отпадъци) в контекста на ефективно използване на ресурсите и преминаване към чиста, кръгова икономика.

Изискванията на Директива (ЕС) 2022/2380 се отнасят до всички мобилни телефони, таблети, цифрови камери, слушалки за поставяне върху ушите или комплекти слушалки, слушалки за поставяне в ухото, ръчни конзоли за видеоигри, преносими високоговорители, електронни четци, клавиатури, мишки, преносими навигационни системи, лаптопи.

Основните елементи в Директивата за общо зарядно устройство са:

- въвеждане на хармонизиран порт (гнездо) за зареждане на електронни устройства – USB тип-C, независимо от марката на зарежданото устройство;

- въвеждане на хармонизирана технология за бързо зареждане, което ще осигури еднаква скорост при използване на съвместимо зарядно за електронно устройство;

- въвеждане на задължения за производителите, вносителите и дистрибуторите, свързани с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и предоставянето на възможност за потребителите и другите крайни ползватели да могат за закупят нови електронни устройства без ново зарядно устройство, което ще спомогне за значително намаляване на електронните отпадъци.

Възможността за разделна продажба на зарядното устройство от радиосъоръжението е графично изобразена чрез специална пиктограма, чрез която се дава възможност на потребителите и другите крайни ползватели преди покупката да разберат дали заедно с радиосъоръжението е включено или не зарядно устройство, което в крайна сметка ще им осигури един устойчив, достъпен и удобен избор.

- подобрена информация за потребителите (визуална и писмена) относно характеристиките на зареждането, чрез която потребителите ще разберат доколко наличното им зарядно е съвместимо с изискванията на новото им електронно устройство. В тази връзка са предвидени и задължения на вносителите и дистрибуторите да гарантират наличието на специален етикет, поставен от производителя.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук