Британски астрономи разкриха отдавнашна загадка, свързана с древен сблъсък на Млечния път с друга галактика. Специалистите са установили приблизително кога е станала катастрофата и на каква възраст е била звездата, върху която мащабното събитие е оказало своето въздействие.

Учените са изследвали звездата Nu Indi (HD 211998), която се намира на разстояние 94 светлинни години от Земята в съзвездието Индианец. Размерите й са 3 пъти по-големи от тези на Слънцето, но масата й е едва 85 процента от слънчевата.

Макар че тази звезда се е родила в Млечния път, събрани от космическия телескоп "Гая" данни сочат, че движението й в галактиката е било променено вследствие на сблъсък с останките от галактика джудже с форма на наденица.

Става въпрос за най-голямата галактика джудже, с която Млечният път някога се е сблъсквал.

По този начин възрастта на звездата поставя ограничения колко отдавна е станало сливането на галактиките. Ключовата особеност, която допринася да се определи кога се е появило светилото, е неговата металичност - съдържанието на химични елементи, които са по-тежки от водорода и хелия.

Те за пръв път са възникнали в най-древните звезди, които по-късно са експлодирали и са се превърнали в свръхнови. От останките им са се образували звезди от следващи поколения. Съдържанието на желязо в звездата Nu Indi (HD 211998) е 3 процента от това в Слънцето. Следователно тази звезда е древна.

Астрономите са уточнили възрастта й благодарение на измерване честотата на промените в яркостта й. Според данни, събрани от спътника TESS на НАСА, Nu Indi (HD 211998) е възникнала преди 11 милиарда години. Междугалактичният сблъсък вероятно е започнал преди 11,6-13,2 милиарда години, за да може да окаже своето въздействие върху звездата.