90% от хората дават грешен отговор на тази проста задача. Можете ли да се справите с нея? 

Как може да се стигне до правилния отговор да дадения пример с няколко обикновени аритметични действия 

Само 1 от 1000 може да реши тази задача с 2 правилни отговора

На пръв поглед изглежда, че всичко е съвсем просто, ако се спазва познатото на всички правило, че умножението има предимство пред събирането.

И някои веднага дават отговор 1, други - 2, а трети - 12. Но това са грешни отговори.

Кой е правилният начин за решаването на задачата и намирането на верния отговор вижте в jenata.blitz.bg