Ядрената война дори и само между две страни ще доведе до непредсказуем световен катаклизъм. Но ако САЩ се решат на превантивен масиран ядрен удар по Русия, той няма да остане без възмездие. Дори и да бъдат унищожени всички командни пунктове, в действие влиза автономната система „Периметър”, разказва Виктор Сокирко в обширен репортаж за tvzvezda.ru.
На Запад наричат системата &bdquo;Мъртвата ръка&rdquo;, а в Япония &ndash; ръката от ковчега&rdquo;. Тя е създадена по времето на СССР и после е &bdquo;тържествено погребана&rdquo; в САЩ, но през 2009 г. &bdquo;възкръсна&rdquo;, при това изменена до неузнаваемост.<br /> <br /> &bdquo;Отначало &bdquo;Периметър&rdquo; е система за самостоятелно управление на Ракетните войски със стратегически предназначение. Системата предполага създаване на такива технически средства и програмно осигуряване, които позволяват във всякакви условия да доведат заповедта за изстрелване на ракетата до стартовата команда. Системата дори сама може да извърши подготовка и да стартира ракетите даже и в случай бойният разчет на позицията да е загинал до човек&rdquo; &ndash; разказва Сокирко.<br /> <br /> &bdquo;Периметър&rdquo; постоянно събира и обработва гигантски обем от информация. От всевъзможни източници постъпват най-различни сведения: за състоянието на линията на свръзка с горестоящия команден пункт, радиационната обстановка в района, регистрирани ядрени взривове.<br /> <br /> Системата притежава способност да анализира военната и политическата обстановка в света: самостоятелно да оценява постъпилите команди и на това основание може да направи изводи дали в света нещо не е наред. Когато системата прецени, че й е дошло времето, тя се активира и дава команди за подготовка за старт.<br /> <br /> При това &bdquo;Периметър&rdquo; не може да се активира в спокойно мирно време. Дори да е пропаднала връзката и целият боен разчет да е напуснал стартовата позиция, остават още параметри, които блокират работата на системата &ndash; с други думи сама по себе си системата не може да заработи произволно без видима опасност.<br /> <br /> Ако обаче на пулта за управление постъпят сигнали за опасност, ако стане очевидно че страната е подложена на масирана атака, то &bdquo;Периметър&rdquo; автоматически ще задейства целия си потенциал.<br /> <br /> Системата &bdquo;Периметър&rdquo; сега е единствената съществуваща в света &bdquo;Машина на Съдния ден&rdquo;, оръжие гарантиращо възмездие, чието съществуване е официално потвърдено и в САЩ са отлично осведомени.<br /> <br /> Системата &bdquo;Периметър&rdquo; е толкова секретна, че не е известен дори принципът й на работа. А за новите й възможности са осведомени едва няколко души от висшето държавно ръководство на Русия &ndash; със сигурност сред тях са Владимир Путин, военният министър Сергей Шойгу и главнокомандващият РВСН Сергей Каракаев. Впрочем системата &bdquo;Периметър&rdquo; се задейства автоматично без тяхното участие.<br /> <br /> По своята същност системата &bdquo;Периметър&rdquo; е алтернативна командна система за всички родове войски, имащи на въоръжение ядрени заряди. Тя е дублираща система в случай, че основни възли на командната система &bdquo;Казбек&rdquo; (така нареченото &bdquo;ядрено куфарче&rdquo;, съхраняващо всички кодове за задействане на ядрената система) и линиите за връзка на РВСН са унищожени в първия удар. В случай на масирана атака тя е способна напълно самостоятелно да вземе решение за ответен удар, затова е сдържащ фактор..<br /> <br /> На Запад самото съществуване в Русия на подобна система се оценява като аморално. Въпреки това САЩ си запазват правото на превантивен ядрен удар по всяка държава.<br /> <br /> От открити източници е известно, че модернизираната система &bdquo;Периметър&rdquo; е включена в стратегическо бойно дежурство през 2011 г.<br /> <br /> <strong>Превод и редакция: БЛИЦ</strong><br /> &nbsp;