Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" е превърнала бизнеса си в спомагателна каса за Иво Прокопиев. В последните 3 години задлъжнелият олигарх е успял да усвои чрез обръча от свои фирми близо 100 млн. лв. от парите, предвидени за втора пенсия на осигуряващите се.
<a href="https://news.bgnes.com/view/1100876" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Това сочи разследване на Агенция БГНЕС.</strong></span></a><br /> <br /> Средствата Прокопиев е получил с различни инвестиционни трикове &ndash; емитиране на огромни емисии облигации, последвани от прехвърляне на задължения в кухи компании, залагане на акции срещу финансиране (репо сделка) и др. Само неколкократните намеси на Комисията за финансов надзор засега успява да стопира пълното източване в &quot;Доверие&quot;.<br /> <br /> Очевидно скандалните експозиции на пенсионната компания към фирми на Прокопиев са причината за коментарите, включително и на президента Росен Плевнелиев, около сделката по смяната на мажоритарния собственик в &quot;Доверие&quot;.<br /> <br /> След като Vienna Insurance Group (VIG) обяви, че се е договорила да продаде дела си в дружеството на United Capital plc се появиха медийни публикации в опит да се провали сделката.<br /> <br /> Според експерти, щедрото финансиране през &quot;Доверие&quot; и отчасти &quot;Алианц&quot; е един от малкото останали варианти на Прокопиев да крепи разпадащата се от теглото на огромни дългове глинена империя. Заради своята свръхзадлъжнялост основната компания на Прокопиев &quot;Алфа финанс холдинг&quot; няма никакви шансове за кредитно финансиране през банки. За това и в последните години, използвайки влиянието си в &quot;Доверие&quot; и &quot;Алианц&quot;, той посегна към осигуровките за втора пенсия във фондовете на двете компании. По този начин формално в отчетите на &quot;Алфа финанс холдинг&quot; се понижава задлъжнялостта. Тя е изнасяна към компании, които не са пряка нейна собственост и за това не е консолидирана от финансовия холдинг. Тези периферни дружества обаче са използвани като канал през, който да се изсмукват нарастващите активи на пенсионните фондове.<br /> <br /> Използвайки финансиране през &quot;Доверие&quot; освен всичко друго Прокопиев е и в тотален конфликт на интереси, защото той е и акционер в пенсионната компания. Справка в акционерната книга на ПОК &quot;Доверие&quot; от Централен депозитар показва, че сред собствениците е и дружеството &quot;Грийн Ейкърс&quot;. При това то е вторият по големина акционер след мажоритарния собственик TBHI (част от Vienna Insurance Group). Зад дружеството &quot;Грий Ейкърс&quot; стои &quot;АМ Рисърч&quot;, което пък е еднолична собственост на &quot;Алфа финанс холдинг&quot;. Това означава, че &quot;Доверие&quot; на практика са финансирали щедро своя собственик. Всичките притежавани акциите в пенсионната компания пък са заложени от &quot;Грийн Ейкърс&quot; срещу кредит, показва справка в Регистъра на особените залози към ЦД. Най-вероятно това е направено с цел този ценен актив &ndash; акциите в &quot;Доверие&quot; да бъде усвоен от друго дружество тъй като &quot;Грийн Ейкърс&quot; е свръхзадлъжняло.<br /> <br /> Справка в Търговския регистър показва, че одиторите на компанията от &quot;Захаринова и партнърс&quot; са обърнали внимание в годишния отчет за 2012 г., че в &quot;Грийн Ейкърс&quot; има превишение на текущите пасиви над текущите активи в размера на над 20 млн.лв. Отрицателният собствен капитал на компанията пък достига 6 млн. лв. Казано на нормален език това е технически фалит.<br /> <br /> За да не лъсват още от пръв поглед схемите по които се възползва от пенсионните пари, Прокопиев използва стандартното за него прикритие под формата на офшорки. Най-грубата далавера става с облигациите на &quot;Алфа енерджи холдинг&quot;. Дружеството, което е еднолична собственост на контролираното от Прокопиев &quot;Соларпро холдинг&quot; издава през декември 2009 г. емисия облигации за 6.2 млн. евро. Тя е пласирана в условията на частно предлагане, но това не е попречило на фондовете на &quot;Доверие&quot; и &quot;Алианц&quot; да я изкупят. Групата на &quot;Доверие&quot; придобива общо 28% от емисията, а &quot;Алианц&quot; записва други 32%. Всичко би било просто една инвестиция на фондовете, ако не бяха последвали серия смущаващи събития. Първо &quot;Алфа енерджи холдинг&quot; не листва емисията за търговия на борсата, както предвижда първоначалният проспект при издаването на дълга. Така книжата на пенсионните фондове остават без котировки за оценка на емисията, без реална цена и с не много възможности да се отърват от нея. Проблемите по дълга обаче продължават. &quot;Алфа енерджи холдинг&quot; пропуска да плати на кредиторите си амортизационно плащане в края на декември 2012 г. Причината остава неясна, но това явно не е притеснило пенсионните фондове, които се съгласяват със скандално предложение на емитента.<br /> <br /> Според одобрено на общо събрание на облигационерите решение, пенсионните фондове на &quot;Доверие&quot; и &quot;Алианц&quot; се съгласяват да се смени емитентът и &quot;Алфа енерджи&quot; заменя &quot;Алфа енерджи холдинг&quot;. Освен това собственик но новото дружества става кухата офшорка &quot;Грийн бърд инвестмънт&quot;. Неин управител е живеещият в Монако никому неизвестен Марсел Ян Вилий Деркс, а компанията собственик на &quot;Грийн бърд инвестмънт&quot; се оказва дружество, обявено в процедура по несъстоятелност. Така отговорни за плащането на дълга, в който са инвестирали &quot;Доверие&quot; и &quot;Алианц&quot;, стават чужди дружества с неясни капитали, без никакви активи, а някой от тях и фалирали. За това и през април 2013 г. от КФН реагират, разписвайки задължителна инвестиционна препоръка към &quot;Доверие&quot; и &quot;Алианц&quot; да продадат облигациите. И докато от &quot;Алианц&quot; изпълняват разпоредбите на КФН, мениджмънтът на &quot;Доверие&quot;, който преди дни се оплака от липсата на прозрачност при продажбата на ПОК, отказва да изпълни предписанието на КФН. Така облигациите, парите от които е придобило дружество на Прокопиев, а задълженията по тях са прехвърлени на фалирала компания, остават във фондовете на &quot;Доверие&quot;.<br /> <br /> Какво точно плащане ще има по тях и дали изобщо ще има такова ще покаже времето. Засега в актива си фондовете имат само едни хартии(облигациите) с неясна стойност. Това обаче не пречи на портфолио мениджърите да оценяват скандалната си инвестиция по номинал, без да са предвидили каквато и да е обезценка.<br /> <br /> Но схемите с участието на офшорки не свършват тук. И друга компания с официално неясна собственост, зад която обаче се крие Прокопиев, се е радвала на щедростта на &quot;Доверие&quot;. &quot;Пи Ви инвестмънтс&quot;, която е управлявана от дясната ръка на Прокопиев Десислава Недкова и номинално е собственост на &quot;Алтернатив инвестмънтс&quot; (от своя страна притежание на кипърска офшорка) пласира през май 2012 г. две емисии корпоративни облигации, с които финансира изграждането на ВЕИ паркове.<br /> <br /> Първата е на стойност 32.3 млн. лв. и е за изграждането на фотоволтаичната централа &quot;Добрич&quot;, собственост на дъщерното му дружество &quot;Компания за енергетика и развитие&quot; ЕООД. Втората емисия е за 11.5 млн. лв. и е пласирана за построяването на друг фотоволтаик &ndash; &quot;Перун&quot; с проектна мощност от 4.92 MWp. Централата е собственост на друго притежавано на 100% от &quot;Пи Ви инвестмънтс&quot; дружество &ndash; &quot;Грийн енерджи парк&quot;. Подобно на &quot;Алфа енерджи холдинг&quot; дълговите книжа са продадени в условията на частно предлагане. И изненада? Не, и те са изкупени са от &quot;Доверие&quot; и &quot;Алианц&quot;.<br /> <br /> Участието в частно пласиране е доста рискова операция, присъща на инвестиционни поделения на банки, частни фондове или в най-лошия случай взаимни фондове с високорисков профил. Много често частното пласиране се прилага и когато дългът е записван от близки компании от една икономическа структура. Практиката изобщо не е присъща за пенсионни фондове, дори за по-либерални като допълнителните доброволни. Случаят е още по-странен, защото дейно участие в изкупуване на емисията имат универсални и професионални фондове на двете пенсионни дружества.<br /> <br /> И тук според условията на емисията, тя е трябвало да се листне на борсата, а при липса на допускане до регулиран пазар в срок от 6 месеца от издаването й, облигационерите могат да поискат изплащане и емитентът е длъжен да го направи. Пенсионните компании обаче великодушно пропускат тази възможност да си поискат парите. А срокът за такова искане е изтекъл безвъзвратно в средата на декември 2012 г.<br /> <br /> Още по-скандална става схемата, когато към нея се добавят и серия репо сделки между пенсионните фондове и &quot;Алфа финанс холдинг&quot; с акции на &quot;Каолин&quot;. На 29 октомври трите пенсионни фонда са отворили репо сделка за близо 6 млн. лв. с акции на &quot;Каолин&quot; посредник по които е бил &quot;Булброкърс&quot;. Макар че информацията кой е заложил книжата да не е свободно достъпна, според 2 независими наши източника става дума за &quot;Алфа финанс холдинг&quot;.<br /> <br /> Заради влошеното състояние на &quot;Каолин&quot; обаче КФН прави препоръка на фондовете на &quot;Доверие&quot; да затворят репото поради основателни съмнения че цената на акциите ще пада. И макар намесата на надзора да е оспорвана и от &quot;Доверие&quot; и от &quot;Алфа финанс холдинг&quot; фоктите доказват, че от КФН са имали основание за налагането на ПАМ.<br /> <br /> Защото в средата на април 2013 г. са падежирали репо сделки на &quot;Булброкърс&quot; с акции на &quot;Каолин&quot; към фондовете на &quot;Алианц&quot;. И въпреки изтичането на срока те не са затворени, което е ясен сигнал за липсата на средства в посредника да го направи. Намесата на КФН и тук успява да извади пенсионните от мъртвата хватка на сгромолясващата и все по-куха откъм активи империя на Прокопиев.<br /> <br /> Изненадваща щедрост на пенсионните фондове води обаче води до необяснимото от инвестиционна гледна точка &quot;пристрастяването&quot; към компании от групата на Прокопиев. Засега намесата на КФН успява да блокира или поне минимизира щетите от потенциалните загуби основно в &quot;Доверие&quot;.