Задълженията на предприятията от нефинансовия сектор през 2009 г. достигна 157 млрд. лева или с 6 на сто (8.9 млрд.лева) повече спрямо нивата си от година по-рано, обявиха от Българската стопанска камара (БСК).
От сумата на общите задължения 103.6 млрд. лв. са междуфирмените задължения с&nbsp;ръст на просрочената част в тях, каза зам.-председателят на БСК Камен Колев. Данъчните задължения са 3.8 млрд. лева -&nbsp;с 1 на сто по-малко спрямо 2008 г. <br /> <br /> В края на 2009 г. задълженията са най-големи в търговията &ndash; 34.6 млрд. лева, строителството &ndash; 22.6 млрд. лева и операциите с недвижими имоти &ndash; 21.9 млрд. лева.<br /> <br /> Най-голям е делът на задълженията към финансовите предприятия &ndash; 29.6 на сто от всички дългове, което е 3.1 пъти повече спрямо 2005 г.<br /> <br /> По думите на Колев през 2010-2011 г. се очаква нарастване на броя на фалитите заради влошеното финансово състояние на предприятията от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кредити.<br /> <br /> Според официалните данни на Българската народна банка размерът на необслужваните кредити в България е над 18% от общо отпуснатите заеми. Според прогнозите най-големи сътресения ще има в строителството.