В Гърция към настоящия момент работят повече от 200 хиляди българи, заедно със сезонните работници, обяви Пламен Димитров, президент на КНСБ, съобщи Фокус.
Пламен Димитров посочи, че от работещите българи в Гърция, 40 хиляди се намират в северната част, а 1/3 от тях работят в Солун. Българите са концентрирани още в Атина, югозападното крайбрежие, остров Крит и остров Родос. Той уточни, че по данни на Центъра за проучване на работната сила в Гърция, 2/3 от българските граждани, които живеят в Гърция са жени, а &frac34; са със средно образование.<br /> <br /> &bdquo;Основната част от жените работят в сферата на търговията, услугите, хотелиерството, както и като домашни работници. Мъжете работят в областта на туризма, селското стопанство и строителството. Надниците и заплатите зависят от договарянето с работодателя и са различни в Солун и Атина&rdquo;, добави той.<br /> <br /> Пламен Димитров изброи и седем направления, които българите, работещи в Гърция, описват като проблемни и търсят институциите за съдействие.<br /> <br /> &bdquo;Първият проблем е намаляването на работните заплати. Такова е най-честото оплакване на работещите в Гърция, което не идва само от българите, но и от гърците. Вторият проблем е удължаване на работното време, назначаване на намален работен ден при повече работа. Тези неща ги имаме и ние в България. На трето място се оплакват от нередовно изплащане на работните заплати, както и незаплащане на извънредния труд. На четвърто място поставят това, че полагат труд, без да им се плащат никакви осигуровки. Петото направление, заради което ни търсят е работа без трудов договор и на последно място - работа без никакъв почивен ден. Това се наблюдава особено по време на сезонни кампании, като в селско стопанство, така и в туризма. На седмо място, българите сигнализират за увеличаване на случаите на дискриминационно отношение от страна на работодателите, както и на тежки условия на труд, особено в селското стопанство. Значителна част от българските работници заемат нископлатени работни места&rdquo;, каза още Пламен Димитров.