Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) изплати близо 444 млн. лв. субсидии по схемата за зелени директни плащания. Точната сума, изплатена от ДФЗ по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания е 443 909 046 лв. Подпомагане за зелени дейности получиха близо 55 000 земеделски стопани, информира ДФЗ.
Фермерите, които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), трябва да спазват селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Това трябва да важи за цялата обработваема земя, която отговаря на условията за подпомагане.

Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават субсидиите си за зелени дейности на база допустимите си площи по СЕПП. Те се определят след извършване на административни и проверки на място.

Съгласно Регламент от Кампания 2016 по схемите за директни плащания е въведена "финансова дисциплина" в размер на приблизително 1,36%. С този процент ще се намаляват всички плащания, надвишаващи 2000 евро, които се отпускат на земеделските стопани.

Удържаната сума е предназначена за създаването на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Намалението на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, е въведено с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка.