Повече от 600 модела запалки, необезопасени за деца и с необичаен външен вид, са спрени от продажба на европейския пазар от контролните органи на страните-членки. Над 70 от тях са открити от Комисията за защита на потребителите в България, която е изпратила нотификации до европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки RAPEX.
Над
КЗП информира RAPEX за повече от 70 вида у нас


Това стана в рамките на една година, след като на 11 март 2008г. влезе в сила решение на Европейската комисия за забрана пускането на пазара на запалки, които не са обезопасени за децата или външно наподобяват предмети, за които се знае, че са привлекателни за тях.
Така на 11 март отбелязваме първата годишнина на тази забрана, която обедини усилията на тринадесет страни-членки в една дейност за надзор на пазара, подкрепена финансово от Европейската комисия. Контролните органи на държавите проявиха висока активност в прилагането на това решение и проверяването на запалки. По данни от предварителните доклади на страните са извършени повече от 1,800 инспекции на над 1,800 модела запалки. За България Комисията за защита на потребителите осъществи 585 от тях. Инспекторите провериха общо над 35 000 000 запалки, сред които такива за многократна и еднократна употреба. В резултат на тях председателят на контролния орган Дамян Лазаров издаде заповеди за забрана и унищожаване на тези от тях, за които се доказа, че са опасни за потребителите. Онези модели запалки, които представляват най-сериозен риск за потребителите са представени в докладите на RAPEX на уебстраницата на Европейската комисия.
Запалките, които не се използват внимателно, лесно могат да се превърнат в опасни, подчертават експертите. Това важи в особена степен за случаите, в които могат да попаднат у деца без надзор от страна на родител. Статистиката помни няколко домашни пожара при игра на деца с опасни запалки, която е причинила ужасни, а също и фатални наранявания на потребители за много години.

Страните-членки продължават своите дейности и през тази година, които по предварителни планове трябва официално да приключат през декември. Участниците обаче вече са започнали обсъждане за това как да продължат тези дейности, тъй като междинните резултати ясно показват, че ще бъдат необходими по-нататъшни усилия, за да се гарантира, че запалките на европейския пазар съответстват на законовите изисквания.

8 правила за безопасна употреба на запалки

1. Не купувайте запалки, за които няма доказателства, че са безопасни за деца или са проектирани по начин, който може да бъде привлекателен за деца.
2. Не оставяйте запалките на места, които са леснодостъпни за деца. Това, че са обезопасени спрямо деца, не означава, че не могат да бъдат използвани от деца.
3. Не оставяйте запалките върху горещи повърхности или продължително излагане на слънчева светлина (например, на таблото в колата). Горещината може да измени характеристиките на запалките и да причини пожари.
4. Използвайте запалките единствено по предназначение. Неправилната употреба може да бъде опасна.
5. Изхвърлете запалките веднага щом установите нарушение или изтичане.
6. Не се опитвайте сами да поправяте запалката. Винаги използвайте предназначен за това сервизен център.
7. Използвайте само подходящото гориво, когато пълните запалката. Насоки за това се съдържат в указанията за употреба.
8. Никога не се опитвайте да пълните повторно запалки, които не се презареждат.
/БЛИЦ