Безработицата във Великобритания удари 11-годишно дъно, достигайки до едва 4.8%. Това сочат данните на местния статистически институт към края на последното тримесечие на миналата 2016 г., предава BBC.

През посоченото тримесечие броят на безработните намалява с 7 000 души до общата бройка от 1.6 млн. незаети лица.

Паралелно с понижаването на безработицата, трудовите възнаграждения във Великобритания отчитат ръст на годишна база. Средните доходи растат с 2.6% спрямо същия период на миналата година, с което изпреварват размера на инфлацията в страната.   

Броят на заетите чужденци на Острова също нарасва с 233 000 лица към края на месец декември спрямо същия период на миналата година. Така общият брой на чуждестранните граждани, трудещи се във Великобритания, достига до 3.48 млн. души.

Данните отчитат леко покачване на заетите, родени извън Европейския съюз, докато броят на работниците, идващи от страни-членки на общността, намалява. 

Информацията за трудовия пазар на Великобритания идват в контекста на излизането на страната от Европейския съюз. Окончателното завършване на процедурата по отделяне от ЕС може да доведе до нови регулаторни рамки за чужденците на Острова, които да засегнат пропорциите на пазара на труда, коментират експерти.